Στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών, των προϊόντων και της λειτουργίας μας, υποδεχόμαστε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσήλωση προτάσεις βελτίωσης ή ενστάσεις οποιασδήποτε προέλευσης.

3 + 12 =

ACCELERATE Diagnostics
BD
BIOSYSTEMS
EUROIMMUN
MEDICA
SEBIA
SNIBE
STAGO